Przewiń do góry

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Szanowni Przedsiębiorcy!
Jesteśmy polskim bankiem działąjącym na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, inwestującym kapitał w rozwój naszej "Małej Ojczyzny".
Współpracuj z nami i buduj z nami swoją Ojczyznę a my zrobimy wszystko aby spełnić Twoje oczekiwania.
Zapraszamy do Banku.

kredyty

Kredyty obrotowe przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej działalności, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
Kredyt może być udzielony na sfinansowanie należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.
Kredyt obrotowy może być udzielony w rachunku kredytowym na okres jednego roku. W uzasadnionym przypadku kredyt może być udzielony na okres spłaty do trzech lat.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest do wysokości 2 średniomiesięcznych wpływów środków na rachunek za okres ostatnich 6 miesięcy.
Kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny – każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia Kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości określonej w umowie.
Jest to bardzo wygodny kredyt, bez konieczności składania dodatkowych wniosków wciągu roku a oprocentowanie dotyczy wyłącznie występujących sald kredytowych co znacznie obniża koszty po stronie Kredytobiorcy.

Kredyty inwestycyjne są udzielane na wszelkie inwestycje w przedsiębiorstwach, a także na ich zakup i modernizacje. W ramach kredytów inwestycyjnych mogą być finansowane inwestycje niematerialne  tj.: zakup licencji, koncesji, znaków towarowych itp.
Kredyty te mogą być udzielane na okres do 15 lat. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.

Kredyty pomostowe na inwestycje dla Kredytobiorców ubiegających się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020.

  • Na finansowanie inwestycji wspieranych dotacjami Unii Europejskiej w ramach wszelkich programów
  • tanie, elastyczne i bezpieczne (długi okres kredytowania, możliwość przedterminowej spłaty)