Przewiń do góry

 

 

Podstawowe wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Wąsewie (w tys. PLN na koniec roku)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

suma bilansowa

 38 720

 40 324

 44 189

 49 016

 50 777

58 857

64 788

68 897

93 384  103 317 

kredyty

 37 162

 39 018

 42 639

 47 388

 47 941

54 293

55 037

52 261

55 125  71 193 

depozyty

 19 060

 23 504

 26 553

 29 982

 36 492

40 914

47 617

56 252

80 484  90 012 

fundusze własne

 5 722

 6 284

 6 899

 7 767

 8 228

8 826

9 656

10 587

11 034  11 436 

wynik brutto (zysk)

 755

 807

 1 233

 1 425

 1 219

1 178

984

725

622  661 

współczynnik wypłacalności

 18,72%

 18,72%

 17,15%

 14,96%

 15,56%

22,16%

23,12%

26,67%

20,60%  17,57%