Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie

Zapis na wypadek śmierci

Kwota wypłaty środków z rachunku bankowego z dyspozycji na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku - Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357).

Kwota ta wynosi: 20 x 5 213,04zł = 104 260,80 zł*

* - kwota ustalona w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 21.11.2019 r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie