Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 25 marca 2012 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 25 marca 2012 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2011 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej
Wynik netto za 2011 rok w kwocie 970 085,60 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku 885 000,00 zł
- na dywidendę do udziałów 78 118,74 zł
- na Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 6 966,86 zł

Na dywidendę do udziałów przeznaczono 6,05 % do każdej jednostki udziałowej. Po odjęciu podatku od dywidendy, do każdej jednostki udziałowej dopisano 15 zł. Wobec powyższego wysokość jednego udziału obecnie wynosi 330 zł.