Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 18 marca 2013 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 17 marca 2013 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2012 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej.
Wynik netto za 2012 rok w kwocie 1 117 736,26 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku   980 000,00 zł
- na dywidendę do udziałów 120 388,62 zł
- na Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 17 347,64 zł

Na dywidendę do udziałów przeznaczono 9,40 % do każdej jednostki udziałowej. Po odjęciu podatku od dywidendy, do każdej jednostki udziałowej zostanie dopisane 25 zł. Wobec powyższego wysokość jednego udziału wyniesie 355 zł.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie