Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 28 marca 2011 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 2011 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2010 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej
Wynik netto za 2010 rok w kwocie 615 122,49 zł podzielono następująco:

- na fundusz zasobowy Banku 510 000,00 zł
- na dywidendę do udziałów 98 938,80 zł
- na Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 6 183,69 zł

Na dywidendę do udziałów przeznaczono 8,34 % do każdej jednostki udziałowej. Po odjęciu podatku od dywidendy, do każdej jednostki udziałowej dopisano 20 zł. Wobec powyższego wysokość jednego udziału obecnie wynosi 315 zł.