Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zapis na wypadek śmierci

Kwota wypłaty środków z rachunku bankowego z dyspozycji na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku - Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.).

Kwota ta wynosi: 20 x 4 529,19 zł = 90 583,80 zł*

* - kwota ustalona w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 17.01.2018 r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie