Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 28 marca 2011 roku

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr PC/PC2/86/152/GXA/BMI9-8095/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku, Bank Spółdzielczy w Wąsewie został wpisany na listę gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych /poz. 78 na liście/.

Zgodnie z powyższą decyzją Bank został umieszczony na liście instytucji finansowych uprawnionych do udzielania gwarancji przyjmowanych jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 /poz. 73 na liście gwarantów/.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie