Przewiń do góry

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu i bankowości internetowej

 

Bank Spółdzielczy w Wąsewie spełniając wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.

 

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.

99,91%

0,09%

99,01%

0,99%

14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

100,00%

0,00%

98,92%

1,08%

14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.

100,00%

0,00%

99,73%

0,27%

01.10.2020 r. -
31.12.2020 r.

100,00%

0,00%

99,90%

0,10%

01.01.2021 r. -
31.03.2021 r.

99,96%

0,04%

99,91%

0,09%