Przewiń do góry
Filia w Ostrołęce banner bankowość mobilna banner lokata500plus banner IKE

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że przy ul. Reymonta 11 w Ostrołęce, w lokalu dotychczas funkcjonującego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., powstaje nowa placówka Banku Spółdzielczego w Wąsewie.

Usługi bankowe będą prowadzić m.in. dotychczasowi pracownicy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Obecnie wspomagają ich pracownicy Centrali Banku Spółdzielczego w Wąsewie.

Już dziś zapraszamy Państwa do korzystania z usług naszego Banku, z nadzieją na owocną współpracę.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie

    Drukuj

 

Bankowość mobilna

Z radością informujemy, że dostosowując się do Państwa potrzeb, uruchomiliśmy bankowość mobilną!

Wersja mobilna systemu Internet Banking to rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z usług banku na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy typu smartfon (urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) lub tablet. Program dedykowany jest dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych palcem, wykorzystujących systemy operacyjne: Android, iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry.
Intuicyjny interfejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych sprawia, że zarządzanie finansami jest wygodne i przyjemne, z nieograniczonym przez czas lub miejsce dostępem do środków. Usługa mobilna działa równolegle z tradycyjnym dostępem do e-konta.
Z usługi mogą korzystać klienci banku będący użytkownikami systemu Internet Banking... więcej

Bank został utworzony w 1925 roku według wskazań roczników statystycznych okresu międzywojennego, m. in. Statystyka spółdzelni związkowych za 1939 r. s. 54.

Oferujemy nowoczesne usługi bankowe lokalnej społeczności, traktując klientów w sposób przyjazny i zindywidualizowany, dostosowując ofertę do zmieniających się potrzeb tej społeczności, dbając jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej.

Wielkim sukcesem Banku jest utrzymanie jego samodzielności do dzisiaj. To pozwala szybko i sprawnie zaspokajać potrzeby finansowe lokalnej społeczności, a przy tym osiągać dobre efekty ekonomiczne.

Najbardziej owocny okres rozwoju Banku przypada na lata 1986-2008. W latach 1986-1990 zbudowano lokal Banku, który stanowi podstawę dobrej pracy. Od 1986 roku cały czas następuje rozwój Banku i aktywny udział w podnoszeniu poziomu lokalnej gospodarki.

Decydujące dla aktualnej sytuacji były lata dziewięćdziesiąte, kiedy Bank odzyskał samodzielność kreowania własnej polityki rozwoju. Wdrożono programy dostosowawcze do gospodarki rynkowej.

Obecnie Bank jest lokalnym liderem usług finansowych, będąc jednocześnie największym kredytodawcą miejscowej gospodarki. Specjalizuje się w obsłudze rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Udziela również kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych.

Bank znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Spełnione są, przewidziane prawem bankowym wymogi kapitałowe (warunkujące skalę działalności). Bank systematycznie wypracowuje zysk i powiększa fundusze własne.

W myśl Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i bankach zrzeszających w Polsce funkcjonują dwa zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Wąsewie działa w ramach zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S. A. 

Aktualności

Zebrania grup członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich w 2018 r.

Sm@rt wypłata

Uprzejmie informujemy, że udostępniliśmy Państwu Sm@rt wypłatę - nową funkcjonalność w zakresie wypłat gotówki z bankomatów własnych Banku.

Bankowość mobilna

Z radością informujemy, że dostosowując się do Państwa potrzeb, uruchomiliśmy bankowość mobilną!