Przewiń do góry

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego,Zrzeszenia BPS i firm informatych

OSTRZEGAMY przed przestępcami kontaktującymi się telefonicznie i podającymi się za pracowników Banku lub innych instytucji. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą i nakłaniać Cię do:

  • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
  • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
  • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
  • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie był zlecone przez Ciebie.
PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!
Gdy odbierzesz podejrzany telefon lub podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa lub podejrzana, skontaktuj się z Bankiem!
Jeżeli masz wątpliwości, koniecznie skontaktuj się osobiście z placówką Banku lub zadzwoń na numer Banku, który dobrze znasz, wybierając numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia (jeśli masz taką możliwość).

12

Kwi

W dniu 12.04.2017 r. w świetlicy Banku Spółdzielczego w Wąsewie odbyło się podsumowanie konkursu Szkolnych Kas Oszczędności w ramach Programu TalentowiSKO w roku szkolnym 2016/2017.

Na terenie działania naszego Banku funkcjonują cztery SKO, nad którymi Bank Spółdzielczy w Wąsewie objął patronat. Są to SKO działające w Szkołach Podstawowych: w Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim, Wąsewie oraz SKO działające w Publicznym Gimnazjum w Wąsewie. Wszystkie SKO brały udział w tegorocznej edycji Konkursu.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy w/w placówek, opiekunowie SKO oraz Wójt Gminy Wąsewo - Pan Rafał Kowalczyk.

Zarząd BS w Wąsewie, doceniając zaangażowanie oraz pracę Uczniów, Opiekunów oraz Dyrektorów Szkół, włożone w przygotowanie konkursów, wzorem lat ubiegłych, postanowił dokonać oceny prac konkursowych poszczególnych SKO poza Regulaminami Konkursów oraz ufundować nagrody pieniężne.

Ponieważ wszystkie SKO przygotowały dokumentację potwierdzającą realizację działań konkursowych na wysokim poziomie, Zarząd ufundował dla wszystkich SKO nagrody pieniężne w wysokości 500 zł, oraz dla wszystkich SKO za średni stan oszczędności przypadający na jednego członka SKO, wynikający z wpłat w roku szkolnym 2016/2017, w następującej wysokości:

1. SKO przy Szkole podstawowej w Rząśniku Włościańskim

 - 

301 zł

2. SKO przy Szkole Podstawowej w Brudkach Starych

 - 

216 zł

3. SKO przy Szkole Podstawowej w Wąsewie

 - 

59 zł

4. SKO przy Publicznym Gimnazjum w Wąsewie

 - 

46 zł

Razem:

 

622 zł

Łącznie, na sfinansowanie nagród, Zarząd przeznaczył kwotę 2 622,00 zł.

                                      

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dytektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera: tutaj.